Un espai de treball de 50m2 per a realitzar projectes de pintura, escultura, bijuteria, confecció de roba, estampació, elaboració d’espelmes, modelat, etc., compartint el taller amb altres artistes.

Hi ha l’opció d’agafar només la meitat del taller:

  • 20m2 amb zona d’aigües
  • 30m2 amb més espai per a taules i cadires i amb la possibilitat de fer-hi reunions o presentacions en un ambient més informal

Adient per a professors que vulguin realitzar classes d’aquestes arts.

Tarifes taller sencer (T1+2=50m2)

A De dilluns a divendres de 10 a 14h fins a 15,50 €/h
B De dilluns a divendres de 14 a 18h fins a 18 €/h
C De dilluns a divendres de 18 a 22h
Dissabtes i festius de 10 a 22h
fins a 20,50 €/h

Tarifes mig taller (T1=30m2 o T2=20m2)

A De dilluns a divendres de 10 a 14h fins a 9 €/h
B De dilluns a divendres de 14 a 18h fins a 10,50 €/h
C De dilluns a divendres de 18 a 22h
Dissabtes i festius de 10 a 22h
fins a 12 €/h

Aquests són els preus per una hora puntual, fem diferents descomptes segons la continuïtat o les hores totals. Demaneu un pressupost.

El taller disposa de:

  • Taules i cadires
  • Punt de llum a cada taula
  • Piques amb aigua
  • Zona on guardar el teu material

Comparteix