El 2estones proposa 5 fórmules diferents:

Si vols una reserva fixa sempre del mateix horari…

 • Es paga de l’1 al 10 de cada mes
 • El preu no varia si el mes té 4 o 5 setmanes
 • Amb aquesta modalitat, es fan descomptes del preu total i quantes més hores s’agafen, més descompte hi ha
 • Es poden fer activitats regulars de dilluns a divendres, però no el cap de setmana
 • Si puntualment s’ha d’anul·lar alguna sessió, avisant amb temps, es pot canviar per un altre horari que estigui disponible. Et donem una estona!
 • Si una sessió coincideix amb un festiu:
  – si no es vol fer per ser festiu, et donem una estona!
  si es vol fer tot i ser festiu, s’abonarà la diferència de tarifa
 • Si un mes no es fa sencer, per ser inici o final de curs, es pot pagar la part proporcional (sempre que s’hagi avisat amb temps)

Si el que vols és fer una activitat un temps determinat i tancat amb antelació…

 • Es fa un còmput de les sessions que es faran en un temps determinat
 • S’acorda des del principi quins són els dies que es vindrà i quins no
 • Es fa el total del núm. de sessions per la tarifa corresponent i se li aplica un descompte al total, com més hores, més descompte
 • Es paga una part del total a l’hora de fer la reserva i la resta a l’inici del cicle
 • Una vegada pagada la reserva, queda guardat l’horari que es demana fins que acaba el cicle
 • Si s’anul·la l’activitat i no s’avisa 15 dies abans, no es retornen els diners de la reserva

Si el que vols és venir un dia puntualment…

 • Es pot fer la reserva per telèfon o per mail
 • Es paga en el moment
 • Si la reserva és en cap de setmana, s’ha d’avançar el 50%

Si no tens horaris fixes però vols venir diverses sessions…

 • Es tracta d’un sistema de tiquets (estonari), en que un tiquet correspon a 1 hora
 • Es paga per avançat
 • Els estonaris són de 10 o 40 tiquets i com més n’agafes, més descompte hi ha

Si has d’anul·lar o canviar una sessió…

 • 1 estona correspon al temps d’una sessió habitual
 • Es pot utilitzar a qualsevol horari lliure de la mateixa franja horària o inferior i al mateix espai