2estones SCP, amb NIF / CIF J64354715, adreça Ptge. de Frígola, 27 08012 Barcelona, ​​no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de www.2estones.com

Amb els límits establerts a la llei, 2estones SCP no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a 2estones SCP ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de 2estones SCP pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que 2estones SCP no pot controlar. Per tant, 2estones SCP no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de 2estones SCP o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de 2estones SCP.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que 2estones SCP ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades li informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de 2estones SCP amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a info@2estones.com o a l’adreça Ptge. de Frígola, 27 08012 Barcelona.