Taller de relació i música

Informació

La proposta d’aquest taller té la finalitat de crear un espai de relació entre els participants a través de la música. La nostra intenció és generar un espai creatiu on, a través de la espontaneïtat, els integrants puguin descobrir mitjançant la música altres formes de comunicar-se. El caràcter no verbal de la música és una eina molt valuosa d’aprenentatge i desenvolupament emocional.

COM HO FAREM?

Tot i que treballarem amb unes pautes musicals, intentarem donar lloc a la improvisació ja que és la manera de mostrar la nostra part més genuïna. Al nostre entendre, el ritme i el moviment són innats a la persona; i per tant, ens sembla apropiat començar amb instruments de percussió que ens facilitaran el poder connectar amb el nostre propi ritme. Aprendrem patrons de percussió senzills que ens permetran mostrar-nos de forma espontània en el grup. Alhora, integrarem els patrons adquirits en el tambor amb alguna activitat de moviment corporal. També donarem lloc a la veu a través de cançons i de posar paraules al que hem experimentat en cada sessió. Per tant, en el grup anirà sorgint una manera de jugar i crear conjunta i interactiva.

Observacions

  • NO SÓN NECESSARIS CONEIXEMENTS MUSICALS PREVIS.
  • Els instruments de percussió i altres materials seran proporcionats pel professional del taller.

Comparteix

Contacta amb el professor/a