El 2estones proposa 5 fórmules diferents:

 

Si vols una reserva fixa sempre del mateix horari…

 • Es paga de l’1 al 10 de cada mes
 • El preu no varia si el mes té 4 o 5 setmanes
 • Si puntualment s’ha d’anular alguna sessió, avisant amb temps, es pot canviar per un altre horari que estigui disponible. Et donem una estona!
 • Si la sessió coincideix amb un festiu i no es vol fer per ser festiu, el 2estones no tanca, així que es podria canviar l’horari, però en cap cas es descomptaria del preu. També et donem una estona!
 • Amb aquesta modalitat, es fan descomptes del preu total i quantes més hores s’agafen, més descompte hi ha
 • Si un mes no es fa sencer, per ser inici o final de curs, es paga la part proporcional (sempre que s’hagi avisat amb temps)
 • Totes les hores que surtin de l’horari reservat, es pagaran a part i amb preu de tarifa puntual.

Si el que vols és fer una activitat un temps determinat i tancat amb antelació…

 • Es fa un còmput de les sessions que es faran en un temps determinat
 • S’acorda des del principi quins són els dies que no es vindrà
 • Es fa el total del núm. de sessions per la tarifa corresponent i se li aplica un descompte al total, com més hores, més descompte
 • Es paga el 50% del total a l’hora de fer la reserva i l’altre 50% a l’inici del cicle
 • Una vegada pagat aquest 50%, queda reservat l’horari que es demana fins que acaba el cicle.
 • Si s’anul·la l’activitat i no s’avisa 15 dies abans, no es retornen els diners de la reserva. Intensius: en aquest cas, tindran preferència en un horari determinat les persones que tenen una reserva fixa de l’espai durant el curs.

Si el que vols és venir un dia puntualment…

 • Es pot fer la reserva per telèfon o per mail
 • Es paga en el moment
 • La tarifa és la bàsica, sense descomptes

Si no tens horaris fixes però vols venir diverses sessions…

 • Es tracta d’un sistema de tickets, en que un ticket correspon a 1 hora.
 • Es paga per avançat
 • Els estonaris són de 10 o 40 tickets i com més n’agafes, més descompte hi ha

Si has d’anul·lar o canviar una sessió…

 • 1estona correspon al temps d’una sessió habitual
 • Es pot utilitzar a qualsevol horari lliure